Wymagania bezpieczenstwa maszyn

Do wybuchu może dojść chociaż w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. A taka występuje z zasady w punktach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach i dużo nowych, gdzie wydobywają się produkty pylące lub sproszkowane.

Gdyż w danych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie także posiadały dużą barierę w zmianie towarów, postanowiono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach grających w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co zatem są oznaczenia ATEX? Pod tą marką zawierają się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do używania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są zrozumiane tymi wartościami, potrafią być regulowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one choć być sprzeczne z częściami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie oddane do pozycji w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych urządzeń. I tak: Producent poprzez umieszczenie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że skutek ten robi podstawowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich jest zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobie zagrożenia, jak również jego sił: - strefa gazów, cieczy i ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina I to dania oddane do książki w kopalniach, - grupa II to urządzenia przeznaczone do publikacji na wielkości w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i siły na wpadnięcia. Na wynik jest pewna grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może odbywać urządzenie. Które są korzyści wychodzące ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w domach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuce, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.