Psychika w bieganiu

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem konieczne jest traktowanie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych i stworzonych zgodnie z zasadą ATEX działającą w regionach UE.

W praktyce, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede każdym zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby postępowało w cali sprawnie, potrzebne jest wprowadzenie odpowiednio dopracowanych i ewentualnie dobrych rozwiązań technicznych, technologicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Knee Active PlusKnee Active Plus. Stabilizátor kolena

Odpylanie ATEX w działalności W realizacji odpylanie ATEX (dobre z europejskimi dyrektywami) sprowadza się do: - stosowania odciągów miejscowych, jakie należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na jakich piszą się skupiska pyłu (na przykład wokół obrabiarek), do tego planu należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi i jednej instalacji odpylającej, skoro ona zarówno może tworzyć ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zdarzeniu, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i ubezpieczenia ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i urządzeń odpylających zaprojektowanych zgodnie z poradą ATEX i zajmujących stosowne certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w zespoły gaszenia (iskier i / lub pożaru) wewnątrz samych instalacji.