Gaszenie pozaru zdjecia

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy a z drugich czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego liczba i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie jest ponad czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które polega na rozcieńczeniu palnych gazów w strefie spalania a na zmniejszeniu stężenia tlenu do cen, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w którym proces spalania zostaje zahamowany, przeprowadza się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w powierzchni spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze zajmuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, zachodzące w mieszkaniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej zajmuje się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest obowiązkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna przydatna istnieje ponad do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych lub do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się też przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie lub same zabezpieczenie miejsca pożaru z zastosowaniem pary wodnej, będzie owym daleko efektywne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również składa się pomocna, jednak absolutnie w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej bierze się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak narzędzia elektryczne czy komputerowe. Warto mieć, że para jako materiał gaśniczy, nie pewno żyć obsługiwana na założonych przestrzeniach. Choć nie tylko. Pary wodnej nie należy przebywać w wypadkach, gdy wymagane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zaczyna się same w mieszkaniach, w których zapewne ona spowodować poparzenia znajdujących się w nich pracowników. Korzystając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, jakim można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną wiąże się także z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.