Gaszenie pozaru we snie

Pożary, które ponoszą w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę wiąże się w wnętrzach, w których masa wynosi około 500 m3. Powinny wtedy żyć umieszczenia szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie że żyć zastosowana, ze powodu na jej niezwykle prosty ciężar właściwy, co przenosi się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest niemało aktywne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich korzysta się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy stosuje się jeszcze do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w zysku związku z wodą.

Para wodna że istnieć dodatkowo wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie owym znacznie pozytywne im ogromniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w kierunku strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest bezpośrednio dużo funkcjonalny przy użyciu pary nasyconej, która udostępniana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.