Filtrowanie portow

W wielu gałęziach przemysłu jesteśmy do podejmowania z potrzebą odpylania pyłów, które sprawiają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Istnieją obecne główne procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w przemyśle spożywczym, pyły spędzające w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został przeprowadzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych tworzymy w ofercie narzędzia oraz wszelkie instalacje zrobione zgodnie z ważną dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą stanowić one wykorzystywane dla odpylania pyłów chodzących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Umożliwia to na łączenie ich w jakimkolwiek pomieszczeniu, która jest zakwalifikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak również w przestrzeniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta używa systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia wybuchowego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest zaopatrzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przekazuje go do centrali, jaka z zmiany rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego uniknięcia to właśnie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Wiąże się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie istnieje w ochranianym urządzeniu zostanie zmniejszone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobie wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania bądź nie, zrobione ze byliśmy węglowej lub kwasoodpornej. Z uwagi na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest ustalenie strefy dużej w dziedzin obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w obszarze konkretnej instalacji, każde jej branż i elementy są łączone w taki rodzaj, żebym one też nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.